»

Twój koszyk:

jest pusty
Klientów detalicznych (konsumentów) przed podjęciem decyzji o zwrocie bądź konieczności wymiany produktu prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Handlowym

801 00 31 94
 

Klient będący jednocześnie konsumentem, w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (znajdziesz je tutaj) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres bądź też listownie na adres:

EASYPET Artur Ligięza
ul. Leśna 131,
05-083 Wyględy

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w pierwszym akapicie.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych
  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w akapicie pierwszym.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą.

Zwracany towar prosimy zapakować w sztywne opakowanie gwarantujące bezpieczną przesyłkę.

Możemy także dokonać wymiany na inny produkt. Wówczas obowiązują powyższe zasady dotyczące zwrotu towaru.


 
 
Ładowanie...

Ten serwis używa plików cookies (niezbędne do prawidłowego działania).Nasza polityka prywatności i plików cookies

Akceptuj